Akciós műszaki vizsga:
1239 Budapest, Grassalkovich utca 255. | Telefon: 06 (1) 286-0415 | H-P: 7:30-16:30

A műszaki vizsgához szükséges okmányok, iratok

 

a) természetes személy tulajdonában levő jármű esetén

 • Forgalmi engedély, vagy az azt helyettesítő határozat
 • Kötelező felelősségbiztosítás érvényesség igazolása (pld. befizetést igazoló csekk)
 • Ha a járművet nem a tulajdonosa vagy üzembentartója állítja vizsgára, a tulajdonos és meghatalmazott adatait tartalmazó, kettő tanú által aláírt meghatalmazás


Meghatalmazás minták:

b) szervezet, vállalkozás esetén az „a” pontban felsorolt iratok, továbbá

 • Cégjegyzék számot tartalmazó írat (pld. cégkivonat)
 • Aláírási címpéldány


c) szükséges további iratok (amelyek a járműre vonatkoznak

 • 3,5 tonna megengedett együttes tömegű (a gépjármű megengedett össztömege + megengedett vontatott tömeg) tehergépjármű esetén a menetíró berendezés (tachográf) minősítési, illesztési jegyzőkönyve – vagy: ez alóli mentességet igazoló irat (minta)
 • Rendeletben meghatározott járműkör esetén, a beépített sebességkorlátozó bevizsgálásának jegyzőkönyve
 • Emelő berendezés munkavédelmi vizsgálati jegyzőkönyve
 • A jármű álló helyzetében hálózati áramról működő berendezése esetén (pld. hűtőkocsi, lakókocsi, stb.) érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyve
 • Tehergépjármű korábbi nemzetközi igazolása
 • Tehergépjármű, pótkocsi korábbi „CEMT” igazolása, az ennek alapját képező „CEMT” engedély
 • Gázkészülék megfelelőségi, valamint gáztömörségi vizsgálati jegyzőkönyv


d) új vonóhorog felszerelése esetén, a felszerelő szakműhely által aláírt műbizonylat

 • A műszaki vizsga eredményességének egyik alapfeltétele a „c” pontban felsorolt, adott járműre vonatkozó iratok, okmányok érvényessége!
 • Lejártuk esetén lehetőség van általunk/rajtunk keresztül történő meghosszabbításukra!